TİFFANY VE BİZOTE KRİSTAL VİTRAY

      Tiffany 1900’lü yılların başında,  Amerikalı bir sanatçı tarafından tasarlanmıştır.Küçük detaylarda uygulamak için kullanılır. 
Bizote Kristal vitray cama uygulanan parlatma tekniği ile yapılır. Ve Vitrayda kullanılan bu yöntem cama daha şık bir görüntü verir.